Sellu- ja paperiteollisuuden kehitykseen liittyvät asiat, mm. alan ympäristöystävällisyyden kehitys nostettiin tärkeimmäksi kysymykseksi Luonnonvaraministeriön metsäviraston ja metsäteollisuuden koordinaatiokokouksessa. Sellu- ja paperiteollisuuden sekä koko metsäteollisen sektorin kehittämiseksi perustettiin kaksi työryhmää, toisen tarkoituksena on työstää ehdotuksia metsäteollisuuden talouden nykyaikaistamiseen ja toisen suosituksia negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Metsäteollisuuden osuus koko Venäjän teollisuustuotannosta on vain 4.3 %, mutta sen osuus vesistöihin lasketuista jätevesistä on yli 22 %. Ympäristöongelmat johtuvat mm. modernin ympäristöystävällisen teknologian puutteesta ja vedenpuhdistuslaitteiden tehottomuudesta tai jopa niiden puuttumisesta kokonaan.

Lähde: Venäjän Luonnovaraministeriön lehdistöpalvelu