Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden yhdistys Bumprom on kerännyt jäsenyritystensä viime vuoden tuotantoluvut samaan taulukkoon. Bumpromin jäsenyritykset tuottivat vuonna 2005 74 % Venäjällä tuotetusta paperista ja markkinasellusta, yli 95 % sanomalehtipaperista ja lähes 48 % kartongista.

Tuotantoluvut pdf-taulukkona

Lähde: Bumprom