Jos Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden tuotantoinvestointeja ei saada lisättyä, törmäävät maan sellu- ja paperitehtaat vuoden 2008 jälkeen vaikeuksiin kasvattaa tuotantoaan, ilmenee metsäteollisuuden konsultointiyhtiön Lesprom Industry Konsultingin tekemästä tutkimuksesta ”Venäjän sellu- ja paperitehtaiden tuotantokapasiteetti 2004”.

Vuodesta 1998 lähtien Venäjän sellu- ja paperiteollisuusyritykset ovat investoineet olemassa olevaan laitteistoon 250 – 350 milj. USD vuodessa. Jos vuosittain ei tehdä tarvittavia, 800 – 900 milj. USD investointeja ja jos vuotuinen kasvuvauhti pysyy 3 – 5 prosentissa, sellu- ja paperiteollisuuden käyttöomaisuus on vuoteen 2008 mennessä kriittisessä kunnossa ja lähes täysin kulunutta (95 – 100 %). Tällöin myös käyttöaste voi nousta 95 – 100 prosenttiin. Vuonna 2004 maan sellu- ja paperitehtaiden teknisen laitteiston käyttöaste oli päätuotteiden osalta noin 85 %.

Lähde: Lesprom.ru