Segezhan sellu- ja paperitehdas

Segezhan sellu- ja paperikombinaatti ja ZAO Harris Group Internationalin suunnittelu- ja rakennusyksikkö allekirjoittivat sopimuksen kombinaatin saneerausta ja teknistä uusimista koskevan kannattavuusselvityksen tekemisestä, kertoo yrityksen lehdistöpalvelu.

Sopimusluonnosta valmisteltiin lähes vuosi ja kannattavuusselvityksen tekemiseen menee vielä puolitoista vuotta. Tavoitteena on saada taloudellisesti ja teknisesti kannattava täydellinen saneeraussuunnitelma. Saneeraus mahdollistaa Segezhan kombinaatin strategisen tavoitteen saavuttamisen eli kunnostustöiden jälkeen tehdas pystyy keittämään 550 000 tonnia selluloosaa ja tuottamaan valkaistua sellumassaa.

Kombinaatti suunnittelee kunnostavansa puun alkukäsittelyosaston kokonaan, modernisoivansa keittokattilan nro 3 ja paperikoneen nro 9 sekä rakentavansa valkaistun sellun tuotanto-osaston. Suunnitelmat on laadittu yhdessä Jaakko Pöyry Consultingin kanssa jo vuonna 2002. Pöyry osallistuu myös kannattavuusselvitysten tekoon.

Valmisteleva työn tuloksia käytettiin perusteluina vuoden 2003 kolmikantasopimukselle, jolla venäläispankki, Karjalan tasavallan hallitus ja Segezhan sellu- ja paperikombinaatti sopivat aikeistaan toteuttaa suuren investointihankkeen, jonka arvo on noin 410 milj. euroa

Lähde: Segezhan kombinaatin lehdistöpalvelu

Arkangelin sellu- ja paperitehdas

Arkangelin sellu- ja paperitehtaalla pidettiin syyskuussa tilaisuus, jossa kerrottiin laitoksen lyhyen- ja pitkänaikavälin kehittämissuunnitelmia, kerrotaan yrityksen tiedotteessa. Suunnitelmat esitteli Jaakko Pöyry Consulting.

Arkangelin sellu- ja paperitehtaan tuotantopäällikkö Nikolai Tarannikov sanoi, että Pöyryn asiantuntijat vertasivat tehdasta parhaimpiin suomalaisiin ja ruotsalaisiin sellu- ja paperitehtaisiin, valmistelivat lausunnot ja suositukset Arkangelin tehtaan toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Huomiota on ennen kaikkea kiinnitetty valkaistun sellun ja pakkauskartongin tuotannon kehittämiseen.

Pöyryn laatimissa suunnitelmissa on huomioitu myös Arkangelin sellu- ja paperitehtaan hallintoneuvoston puheenjohtaja Heinz Zinnerin suunnitelmat lisätä sellunkeittoa kombinaatilla 1 aina miljoonaan tonniin vuodessa.

Lähde: Arkangelin kombinaatin tiedote