Toukokuun viimeisenä päivänä Segezhan sellutehdas solmi lopullisesti kaupat ruotsalaisesta Korsnäs Packaging –paperisäkkitehtaasta ruotsalaisen investointiyhtiön Investment AB Kinnevikin kanssa. 73,5 miljoonan euron sopimus paperisäkkitehtaan myynnistä allekirjoitettiin 15.12.2005 ja kevään aikana kauppa on ollut kilpailuviranomaisten tutkittavana.

Segezhan sellutehtaasta tulee nyt maailman paperisäkkimarkkinoilla toimivista yrityksistä toiseksi suurin. Sen vuosituotanto on 1.1 mrd. paperisäkkiä ja 300 000 tonnia säkkipaperia. Kauppa vahvistaa Segezhan ja Korsnäs Packagingin jo ennestään vahvaa asemaa nopeasti kasvavilla Itä-Euroopan ja Venäjän markkinoilla.

Sellutehtaan mukaan Segezhan ja Korsnäsin liikestrategiat ovat analyyseissä osoittautuneet yhteneväisiksi, mikä mahdollistaa suuren vertikaalisesti integroituneen yhtiön luomisen. Konsulttiyhtiö Roland Bergerin yritykselle luoma uusi organisaatiorakenne on pääpiirteissään valmis. Organisaatio tulee koostumaan kolmesta yksiköstä: metsävarat, paperituotanto ja paperisäkkien ja –pakkausten tuotanto.

Korsnäs Packaging on Euroopan toiseksi suurin paperisäkkien valmistaja. Se tuottaa vuosittain noin 850 milj. paperisäkkiä yhdeksässä maassa. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 1 200 milj. ruotsin kruunua ja se työllistää noin 1 000 henkeä.

Lähde: Segezhan sellutehdas