Segezhan sellu- ja paperitehtaan harvennushakkuukokemus on saanut laajan tuen Venäjän valtakunnallisilta ja alueellisilta metsäviranomaisilta, metsätutkijoilta ja ympäristöjärjestöiltä, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Asiantuntijat saivat mahdollisuuden perehtyä tehtaan käyttämiin suomalaisiin ja venäläisiin harvennushakkuuohjeisiin, puutavaralaji- ja runkomenetelmään, taimikoiden harvennuksiin ja metsänviljelyyn, minkä jälkeen sellu- ja paperitehtaan aloite intensiivisen metsätalouden mallista hyväksyttiin.

Mallin käytännön toteutuksen valmistelemiseksi perustettiin Karelleshozin ja Segezhan sellu- ja paperitehtaan yhteinen työryhmä, jonka on tarkoitus luovuttaa ohjeluonnos metsätalousviraston käsiteltäväksi lokakuun loppuun mennessä.

Segezhan sellu- ja paperitehtaalla jalostettavan raaka-aineen määrä voi lisääntyä metsänkäytön tehostumisen myötä 400 000 m³:lla. Modernien harvestereiden ja metsätraktorien käyttö edellyttää ammattitaitoisten konekuljettajien koulutusta, joka lienee mahdollista järjestää Segezhassa.

Lähde: Segezhan sellu- ja paperitehtaan nettisivut