Segezhan selluloosa- ja paperitehdas sekä valtiollinen suunnittelu- ja tutkimusinstituutti Rosgiproles aloittavat yritysten tarpeisiin puuta tuottavien tavoitetalouksien (tselevoe hozjajstvo) perustamisen. Venäjällä ensimmäisten joukossa aloitetun projektin kustannusten arvioidaan olevan 10 miljoonaa ruplaa, joista tehdas vastaa itse. Hankkeen toteutus turvaa Segezhan paperitehtaalle 300 000 kuutiota mäntyraaka-ainetta vuodessa, kertoo stolica.onego.ru-verkkolehti. Se mahdollistaa yrityksen johdon kunnianhimoisen tavoitteen toteuttamisen eli tuotannon kaksinkertaistamisen tulevina vuosina.

Tehtaan metsävaroista vastaavan johtajan Vladimir Golubevin mukaan tällä hetkellä Karjalassa käytetään nk. teknisesti kypsää mäntyraaka-ainetta eli puu korjataan sen kasvun hidastuttua. Puuston kiertoaika on tällöin 121 vuotta. Tehtaan suunnitelluissa tavoitetalouksissa männyn kiertoajan odotetaan laskevan ”kuitupuukypsyyteen”, joka on alueella 81 vuotta. Tämä antaa tehtaalle mahdollisuuden löytää lisää raaka-ainetta jo nyt sekä tulevaisuudessa vähentää tavoitepuulajin kasvatusaikaa 1,5-kertaisesti.

Männyn nopeutettua kiertoaikaa suunnitellaan tehostettavan tehokkaalla metsän hoidolla. Esimerkiksi taimikonhoito ja harventaminen nopeuttavat kuitupuun kypsymistä 1,7-kertaisesti. Jos metsänuudistaminen tehdään suurikokoisilla paakkutaimilla, taimikon kasvu tehostuu ja kuitukypsyys saavutetaan melkein kaksi kertaa nopeammin.

Kaikista tehokkain, mutta samalla myös kallein keino kasvattaa mäntyä nopeasti on plantaasiviljely. Vladimir Golubevin mukaan oikean maataloustekniikan käyttö, lannoittaminen sekä runkomuodon kehittymistä edistävät toimenpiteet parantavat maaperän laatua sekä pienentävät kuitupuun kiertoajan 41-51 vuoteen. Tässä tapauksessa männyn kasvatusaika lyhenee 2,3 – 2,9 kertaa.

Segezhan projektin tullee olemaan ensimmäinen nopeutetun viljelyn pilotti Luoteis-Venäjällä. Tulevan 2-3 vuoden aikana on tarkoitus aloittaa vastaavat tavoitetaloudet myös Arkangelin ja Kotlaksen sellu- ja paperitehtaiden toiminta-alueilla.

Lähde: www.stolica.onego.ru

(Tavoitetalouksia on käsitelty myös P.Veijolan muistiossa:
Artikkelit – Metsätalous – 6.11.2003 Luoteis-Venäjälle tarvitaan venäläinen puuntuottamisen tehostamisen malli)