Viime viikolla Segezhan sellu- ja paperitehtaan johtajat kokoontuivat keskustelemaan tehtaan tilanteesta, kirjoittaa yrityksen lehti ”Segezhskij bumazhnik”. Tehdas ja holdingyhtiö Investlesprom asiantuntijoineen päättivät laatia toimenpideohjelman kriisistä selviytymiseksi. Amerikan talouden lama ja investointiprosessien hidastuminen Euroopassa ovat kaikki vaikuttaneet myös Venäjään. Segezhan sellu- ja paperitehdas ei ole vaikeuksissa ensimmäistä kertaa. Ensimmäisen kerran lama koetteli tehdasta kymmenen vuotta sitten, mutta vuonna 1998 olosuhteet olivat toiset. Tehdas menetti lähes kaikki myyntimarkkinansa, mutta raaka-aine- ja energiakulut sekä muut menot olivat useita kertoja pienemmät kuin länsimaisilla kilpailijoilla. Nyt yrityksellä on suuri osuus paperi- ja pakkausmarkkinoista, mutta myös kulut ovat moninkertaistuneet. Ainoaksi selviytymiskeinoksi todetaan kulujen vähentäminen uudistuksissa ja kaikissa tuotantovaiheissa.

Tehtaan toimitusjohtajalle ja osastojohtajille on annettu tehtäväksi kahden viikon sisällä jättää toimenpide-ehdotus tuotantomäärien ja tehtaan työjärjestyksen optimoimiseksi sekä henkilöstön vähentämiseksi. Tällä hetkellä henkilöstön vähentämistarvetta ei pystytä vielä arvioimaan, koska toimenpiteet henkilöstömäärän optimoimiseksi ovat vasta valmisteilla.

Esimerkkejä löytyy Investlesprom-yhtiön yrityksissä. Sahatavaramarkkinat alkoivat huonontua jo viime vuoden lopulla ja Segezhan sahalla on vähennettävä 300 työpaikkaa. Investlespromiin kuuluva Kaman sellu- ja paperitehdas työllisti vielä alkuvuodesta yli 2 000 työntekijää, mutta vaikeuksien vuoksi työpaikkoja joudutaan vähentämään noin tuhannella. Samanaikaisesti tehtaalla kuitenkin jatketaan investointeja kevyesti päällystetyn paperin tuotantoon. Segezhan sellu- ja paperitehdas kuuluu samaiseen holdingyhtiöön, mikä antaa mahdollisuuden selvitä nykyisestä tilanteesta.

Lähde: Segezhan sellu- ja paperitehdas