Moskovan pankki on vuodesta 2005 alkaen laajentanut toimintaansa metsäalalle ja lähitulevaisuudessa asia viedään loogiseen päätökseen perustamalla suuri metsäalan holding-yhtiö, kerrotaan Luonnonvaraministeriön julkaisemassa metsälehdessä. Pankki omistaa Kirovin alueella sijaitsevan puunjalostuslaitoksen ”Novovjatskij lesopromyshlennij kompleks” ja Permin alueella sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan ”Kama”. Pankki toimi lainanantajana Segezhan sellu- ja paperitehtaalle sen ostaessa ruotsalaisen säkkitehtaan Korsnäs Packaging. Lisäksi pankki on hankkinut Sokolin sellu- ja paperitehtaan velkoja miljardin ruplan arvosta ja hallitsee sitä käytännössä.

Lehdessä haastateltu Segezhan sellu- ja paperitehtaan pääjohtaja Vasili Preminin toteaa, että Moskovan pankkia lähellä oleva yritysryhmä osti vuonna 2006 tehtaan osakkeet. Pankki on myös kiinnostunut perusteilla olevasta holding-yhtiöstä, jonka tärkeänä osana Segezhan tehdas tulee olemaan. Premininin mukaan holdingiin pitäisi tulla mukaan useampi sellu- ja paperitehdas sekä puunkorjuu- ja -jalostusyrityksiä. Tähtäimessä ovat erityisesti Aasian markkinat.

Lähde: Rossiiskaja lesnaja gazeta 11.2.2007, artikkeli ”Moskovan pankki perustaa asiakkaalleen holding-yhtiön”, artikkeli Segezhan sellu- ja paperitehtaasta