Investlesprom ja itävaltalainen Andritz ovat allekirjoittaneet 184,5 miljoonan euron investointisopimuksen, tiedottaa Investlesprom.

Investlepromin tekninen johtaja Sergei Malkov kommentoi tilannetta seuraavasti: Jääkarhuksi nimettyä hanketta varten järjestetyn tarjouskilpailun perusteella tärkeimmäksi laitetoimittajaksi valittiin Andritz. Toimitussopimus allekirjoitettaneen vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ja itse toimitukset hoidetaan vuosina 2011 – 2012. Vastaavanlainen 124 miljoonan euron toimitussopimus osasta laitteita varten allekirjoitettiin marraskuussa 2009 Metso Paperin kanssa.

Jääkarhu-hankkeen tavoitteena on luoda nykyaikainen selluntuotantolaitos kunnostamalla ja laajentamalla Segezhan sellu- ja paperikombinaattia siten, että siellä pystytään tuottamaan jopa 845 000 tonnia sellua vuodessa. Tuolloin tehtaasta tulee maailman suurin ja nykyaikaisin valkaistun havu- ja koivusellun tuottaja ja se pystyy jalostamaan noin 2,5 miljoonaa kuutiota puuraaka-ainetta vuodessa.

Investoinnin arvoksi on ilmoitettu noin 900 miljoonaa euroa. Rakennus- ja kunnostustyöt pyritään saamaan päätökseen 2013. Huhtikuussa järjestetyssä tarjouskilpailussa hankkeen ko. vaiheen pääsuunnittelijaksi valittiin Pöyry Oy.

Lähde: Investlesprom

Aikaisemmin aiheesta: 07.08.2009, Segezhan investointihanke ”Polar Bear”