Segezha Groupin presidentti Kamil Zakirov esitteli Vologdan ”Rossiiski les” metsämessuilla yhtiön tilannetta ja suunnitelmia.

Toteutuneita investointeja

Segezha Group on saanut tänä vuonna päätökseen tärkeitä investointihankkeita. Puutavara-autojen ja metsäkoneiden uudistamisohjelman puitteissa on investoitu 6,5 miljardia ruplaa (93 milj. €*) ja modernia teknologiaa on hankittu 600 yksikköä.

Marraskuun alussa käynnistettiin uusi säkkipaperikone Segezhan sellu- ja paperitehtaalla Karjalassa, seuraavana tehtaalle asennetaan monipolttoainekattila. Kirovin alueella on rakenteilla vaneritehdas, jonka myötä suurikokoisen vanerin tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu. Työn alla on myös pergamenttipaperia valmistajan Sokolin sellu- ja paperitehtaan modernisointi.

Uudet suunnitelmat

Suurta projektia suunnitellaan Krasnojarskin alueella, jossa Segezha Group suunnittelee uutta sellutehdasta Lesosibirskin sahan yhteyteen.

Karjalassa Segezhan yksikön kehittämiselle on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on nykyisen sellutehtaan modernisointi vuoteen 2020 mennessä. Investoinnin suuruus olisi 24 miljardia ruplaa (343 milj. €*) ja tuotantokapasiteetti kasvaisi 1,6-kertaiseksi 620 000 tonniin. Toinen vaihtoehto on uuden sellutehtaan rakentaminen kiinalaisen CAMCEn kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen puitteissa. Investoinnin suuruus olisi 68 miljardia ruplaa (971 milj. €*) ja uusi tuotantokapasiteetti 500 000 tonnia havusellua tai liukosellua lehtipuusta. Projektin toteutusaika olisi vuoteen 2023. Karjalassa yhtiöllä on lisäksi suunnitteilla uuden sahalaitoksen rakentaminen. Sahan kaavailtu tuotantokapasiteetti olisi 217 000 kuutiometriä sahatavaraa ja se toimittaisi purun Segezhan sellutehtaalle.

Tulevaisuuden kiinnostavia aiheita ovat lisäksi suurikokoisen vanerin tuotanto Sokolissa ja CLT-levyjen tuotannon aloittaminen.

Krasnojarskin ja Segezhan sellutehtaiden rakentaminen kuuluu Segezha Groupin ja CAMCEn kesällä allekirjoittamaan yhteistyösopimukseen. Sopimusta on tarkennettu tiekartalla, joka allekirjoitettiin marraskuun alussa.

Puuta tarvitaan lisää

Puun saatavuus on ratkaiseva edellytys investointipäätöksille. Esimerkiksi Vologdan alueella Segezha Groupilla on kolme yksikköä, Sokolin puunjalostuskombinaatti, Sokolin sellu- ja paperitehdas sekä puunkorjuuyritys Kipelovo. Tuotantoon tarvitaan 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta yritys on valmis ostamaan ulkopuolelta 30 prosenttia. Raaka-ainehuollon varmistamiseksi omista hakkuista pitäisi saada 70 prosenttia. Tällä hetkellä Vologdan alueelta saadaan vain noin 300 000 kuutiometriä ja puuttuvan 600 000 kuutiometrin osalta etsitään ratkaisua.

Raaka-ainehuollon turvaaminen on myös Karjalan investointisuunnitelmien toteutumisen tärkein edellytys. Lisäksi Karjalassa olisi ratkaistava teiden kuntoon liittyvät ongelmat.

Lähde: Segezha Group uutinen 1, 2 ja 3

*1 €=70 RUB

Aikaisemmin aiheesta: 09.08.2017 Segezha Groupille luvassa kiinalaisrahoitusta