Segezha Groupille valittiin maaliskuussa uusi hallituksen puheenjohtaja (presidentti) Mihail Šamolin, joka siirtyy tehtävään emokonserni AFK Sistemasta. Šamolinin Karjalan vierailulla käytiin läpi yhtiön suunnitelmia.

Segezha Group jatkaa Segezhan yksikön kehittämistä ja suunnittelee uuden tuotantokapasiteetin rakentamista paperille ja kartongille. Uuden sellutehtaan rakentamista pidetään myös mukana suunnitelmissa. Šamolin uskoo suunnitelman toteutumiseen ja pitää Segezhaa yhtenä todennäköisistä sijoituspaikoista. Päätös riippuu kuitenkin useista tekijöistä.

Segezhan sellu- ja paperitehtaaseen on investoitu viimeisten kahden vuoden aikana 20 miljardia ruplaa (286 milj.€*), muun muassa uuteen paperikoneeseen ja lämpökattilaan sekä sellulinjan modernisointiin.

Puuta ei Karjalassa riitä tehtaiden tarpeisiin, toteaa Šamolin. Esimerkiksi Segezhan tehtaalle saadaan Karjalasta 60 prosenttia puusta ja loput on tuotava muilta alueilta. Šamolin ei pidä järkevänä puun vientiä ulkomaille, vaan katsoo, että puu olisi jalostettava kokonaan Karjalassa. Puunviennin äkillistä lopettamista hän ei kuitenkaan kannata, koska osalle korjuuyrityksistä se on pitkäaikaista liiketoimintaa ja ihmiset hankkivat siitä tulonsa.

Segezha Groupiin kuuluva lastulevytehdas Karelija DSP suljettiin viime vuoden lopulla tulipalon vuoksi. Yhtiö on luvannut käynnistää tehtaan uudestaan, parhaillaan harkitaan tuotannon suuntaamista uusiin puulevyihin (esim. OSB).

Lähde: Segezha Group uutinen 1, uutinen 2 ja uutinen 3

* 1 €=70 RUB

Aikaisemmin aiheesta: 12.12.2017 Segezha Groupin tilannekatsaus