Segezha Groupin pääjohtaja Sergei Pomelov esitteli konsernin tilannetta ja kehityssuunnitelmia henkilöstölle.

Segezha Packaging on investoinut uuteen säkkipaperilinjaan Karjalassa ja Rostovin alueella on aloitettu pakkausmateriaalien tuotanto, jota on määrä laajentaa vielä tämän vuoden aikana.

Konserniin hankittu uusi yritys Lesosibirskin saha on Krasnojarskin suurimpia puunjalostajia, ja sen myötä Segezha Groupista tuli Venäjän suurimpia sahatavaran tuottajia. Sahan tuotanto on 550 000 kuutiometriä sahatavaraa vuodessa.

Segezhan sellu- ja paperitehtaassa on aloitettu investointihanke, jonka puitteissa tehtaaseen asennetaan uusi paperikone. Valmet uutisoi toimittavansa biomassaa käyttävän kattilalaitoksen tehtaalle vuonna 2017.

Investointeja on tehty myös puunhankintaan. Metsäkoneita, puutavara-autoja ja tienrakennuskoneita hankittiin viime vuonna yhteensä 215 ja tänä vuonna on määrä ostaa 163 konetta lisää.

Vologdan alueelle konserni suunnittelee perustavansa puurakentamisklusterin Sokolskin puunjalostuslaitoksen ympärille. Sokolin kapunkiin suunnitellaan lisäksi uuden vaneritehtaan rakentamista.

Lähteet: Segezha Group, Valmet