Segezha Groupiin kuuluva Sokolski DOK aloittaa rakentamaan ristiinliimatun massiivipuun (CLT) tuotantolinjaa tämän vuoden aikana. Meneillään on esisuunnittelu ja teknologiatoimittajan valinta. Investoinnin suuruus on 1,35 miljardia ruplaa (19 milj.€*) ja tuotantokapasiteetti tulee olemaan 35 400 kuutiometriä vuodessa. Tehtaan on määrä olla valmis vuoteen 2020 mennessä.

Puurakentamiseen liittyvä markkinapotentiaali on Venäjällä valtava, mutta kehityksen nopeus riippuu uudesta lainsäädännöstä, joka koskee puusta rakennettuja julkisia rakennuksia sekä yli kolmikerroksisia rakenteita.

Lähde: Segezha Group

* 1 € = 70 RUB

Aikaisemmin aiheesta: 12.12.2017 Segezha Groupin tilannekatsaus