Segezha Group on uutisoinut kesän aikana useista investoinneista puutuoteteollisuuteen. Karjalan uuden sellutehtaan rakennussuunnitelma on edennyt rahoitussopimukseen.

Sahatavara

Arkangelin alueella sijaitsevan Onegan sahan laitteistot uusitaan kokonaan, lisäksi sen yhteyteen rakennetaan pellettitehdas. Sahan tuotantomäärä kasvaa 20 prosenttia eli 280 000 kuutiometriin. Linck toimittaa uuden sahalinjan (kapasiteetti 550 000 m³ tukkia) ja Jartek laitteistot sahatavaran lajitteluun. Investoinnin suuruus on 5,5 miljardia ruplaa (n. 62 milj. €*).

Karjalassa jatketaan Kostamuksessa sijaitsevan ”Karelian Wood Company” sahalaitoksen modernisointia. Sahan kapasiteetti nousee 140 000 kuutiometriin (nyk. 125 000). Investoinnin suuruus on 450 miljoonaa ruplaa (5 milj. €*).

Krasnojarskin alueella sijaitsevan, sahatavaraa ja kuitulevyä valmistavan Lesosibirskin puunjalostuslaitoksen modernisointihanketta ollaan aloittamassa. Investointeja tullaan tekemään 6,5 miljardia ruplaa (73 milj. €*). Tämän vuoden aikana on tarkoitus tehdä myös päätös ristiinliimatun massiivipuun (CLT) tuotannon aloittamisesta.

Vaneri

Kirovin alueella Vyatskin vaneritehtaaseen investoidaan kuusi miljardia ruplaa (67 milj. €*). Tehtaan tuotantolaitteistoa uusitaan ja päällystettyjen vanerien tuotantoa lisätään. Tuotantokapasiteetti kasvaa 255 000 kuutiometriin (nyk. 192 000), josta korkeamman jalostusasteen tuotteita tulee olemaan 119 000 kuutiometriä. Laitetoimittajaksi on valittu Raute, jonka tilauksen suuruus on 16 miljoonaa euroa sisältäen uusia tuotelinjoja sekä olemassa olevien linjojen modernisointeja.

Vyatskin vaneritehdas on tällä hetkellä Segezha Groupin ainoa koivuvanerin valmistaja. Tämän vuoden aikana otetaan käyttöön uusi vaneritehdas Galichissa Kostroman alueella. Galichin tehtaan tuotantokapasiteetti on 125 000 kuutiometriä, investoinnin suuruus 12 miljardia ruplaa (135 milj. €*).

Segezha Groupin vanerintuotanto lähes kaksinkertaistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tällä hetkellä tuotantokapasiteettia on 192 000 kuutiometriä ja se kasvaa 380 000 kuutiometriin. Segezha Group suunnittelee koivuvaneritehtaan rakentamista myös Omskin alueelle, ja jos investointi toteutuu, tuotantokapasiteettia tulee 200 000 kuutiometriä lisää.

Sellu ja paperi

Segezhan sellu- ja paperitehtaan modernisointihanke on saatettu päätökseen. Vuonna 2016 aloitetussa hankkeessa modernisoitiin sellukattila, rakennettiin uusi paperilinja sekä hankittiin lämpökattila ja metsäkoneita. Investointien suuruus oli kaikkiaan 14,6 miljardia ruplaa (164 milj. €*).

Segezha Groupin suunnitelmat uuden sellutehtaan rakentamisesta Karjalaan ovat myös edenneet. Venäjän kehityspankin (Vnešekonombank) kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus tehtaan rakentamisesta, VTB-pankin ja Sber-pankin kanssa muistiot strategisesta yhteistyöstä ”Segezha Zapad”-projektin rahoittamisessa. Sellutehtaan suunniteltu kapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia ja investoinnin suuruus 178 miljardia ruplaa (2 mrd €*).

Lähteet: Segezha Group – Onegan saha, Karelian Wood Company, Lesosibirsk, Vyatskin vaneritehdas 1, Vyatskin vaneritehdas 2, Galichin tehdas, Omsk, Sellu- ja paperitehdas toteutunut investointi, Venäjän kehityspankin sopimus, VTB-pankin muistio, Sber-pankin muistioRaute

* 1 EUR=89 RUB

 

Aikaisemmin aiheesta:

11.1.2021 Segezha Groupille investointisuojasopimus Karjalan sellutehtaasta

20.1.2020 Kostamuksen suomalaissaha Segezha Groupille

3.10.2019 Raute toimittajaksi Segezha Groupin uudelle vaneritehtaalle Kostroman alueella