SCA Russia sivuilla on julkaistu artikkeli SCA:n toiminnasta Venäjällä. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava:

Tulan alue ja ruotsalainen SCA Tissue Europe ovat tehneet yhteistyötä jo reilut kaksi vuotta. Yli 40 maassa hygieniapapereita tuottava SCA on rakentanut yhden tehtaan Shtshekinskin piiriin Sovetskiin ja toinen on nousemassa Veneviin.

Sovetskin tehtaan yli 90 miljoonaa euroa maksanut ensimmäinen rakennusvaihe on saatu loppusuoralle. Sovetskin tehtaan rakennustyöt alkoivat syksyllä 2007. Ensimmäinen wc-paperilinja otettiin käyttöön vuonna 2008 ja toinen linja tämän vuoden marraskuussa. Ensimmäistä paperikonetta valmistellaan käyttöön ja sillä on tavoitteena tuottaa 30 000 tonnia valmista tuotetta vuodessa. Raaka-aineena kone käyttää keräyspaperia ja kaupallista massaa. Toisen paperikoneen hankkimista ja infrastruktuurin kehittämistä pohditaan yhteistuumin.

SCA pitää Venäjää konserninsa kannalta yhtenä nopeasti kehittyvistä markkina-alueista. Hyvä yhteistyö Tulan alueen kanssa on mahdollistanut hankkeen pysymisen aikataulussa. Lähiajan suunnitelmiin kuuluu tuotannon lisääminen ja kansainvälisen logistiikkakeskuksen rakentaminen Sovetskiin, mikä kylläkin edellyttää infrastruktuurin parantamista.

Sovetskin tehdas on SCA:n neljäs tuotantolaitos Venäjällä ja toinen investointihanke Tulan alueella. 2008 SCA alkoi rakentaa Veneviin tehdasta, jossa aletaan valmistaa Liberon, TENAn ja Libressen tuotteita. Venevissä tullaan käyttämään puuraaka-ainetta. Ensimmäinen vaihe saataneen käyttöön 2010. Investointi on arvioitu 50 milj. euron suuruiseksi. Muutama tehdasrakennus on jo valmiina ja henkilökuntaa haetaan. Joukko asiantuntijoita on koulutuksessa Ruotsissa.

Lähde: SCA Russia