Venäjän metsätalousviraston johtaja A. Savinov esitti tiukan kannan metsävarojen käyttöön ja suunnitteluun Altain aluepiirissä järjestetyssä kokouksessa. Puheessaan hän totesi mm. seuraavaa:

Tammikuun ensimmäiseen päivään 2009 mennessä Venäjän federaation kaikkien subjektien on vahvistettava metsäsuunnitelmansa ja metsätalouden ohjesääntönsä, jotta metsälaki saadaan voimaan. Emme aio lykätä lain voimaantuloa. Jos jokin alue ei ehdi saada asiakirjojaan valmiiksi, niin metsäsektorin toiminta alueella pysähtyy.

Metsätalousvirasto tarkastaa alueiden metsäsuunnitelmia ahkerasti ottamalla mukaan myös tiedemiehiä. Tehtävänasettelu on tiukka, suunnitelmien on oltava ohjesääntöjen mukaiset. Keskeneräinen suunnitelma palautetaan ja jos alueellisen metsähallinnon johtaja saa suunnitelman täydennettäväkseen jo toisen kerran, me kerromme kuvernöörille, ettei tuollainen johtaja voi toimia alan johdossa.

Metsäsuunnitelmassa on osoitettava, että raaka-aine menee jalostuslaitoksille ja että kaikki puu tulee käytetyksi. Venäjältä viedään edelleenkin raakapuuta ulkomaille ja puhutaan, ettemme pysty sitä kaikkea jalostamaan. Kyllä pystymme. Jos koko puunkorjuumäärää ei kyetä jalostamaan omalla alueella, on se vietävä viereisen alueen tehtaille. Raakapuun vienti ulkomaille ei ole sallittua. Jääkööt puut mieluummin pystyyn. Hakkuita tietenkin tarvitaan, mutta jos alueelle ei ole saatu puunjalostusta järjestymään, antaa puuston olla pystyssä. Kritiikki on väistämätöntä, mutta me selviämme ja pääsemme päätavoitteeseemme, taloudelliseen vaikutukseen.

Venäjän hallituksen puheenjohtaja Zubkov on sitä mieltä, että metsiä on vuokrattava mahdollisimman paljon. Jos yrityksellä on jalostuskapasiteettia, on sille vuokrattava metsää niin paljon kuin se tarvitsee jalostustoiminnan pyörittämiseen. Mutta metsänvuokraajan on huolehdittava, että metsässä pysyy järjestys: metsäpaloja ja laittomia hakkuita ei saa olla. Huutokauppoja järjestettäessä on huolehdittava, että palstat eivät mene keinottelijoille. Jos vuokraaja ei toimi sopimusehtojen mukaisesti, on sitä pidettävä perusteena sopimuksen purkamiselle. Metsässä on vaikea toimia, mutta vapaaehtoisesti sitä ei jätetä. Se nimittäin tuottaa voittoa.

Lähde: Altain alueen metsähallinto