Metsätalousviraston alustavien laskelmien mukaan vuonna 2005 laittomien hakkuiden tuloksena langetettavien sopimussakkojen yhteismäärä on 4,7 mrd. ruplaa.

Kaikkiaan satelliittivalvonnan piirissä oli viime vuonna 53 milj. ha metsää intensiivisen metsänkäytön alueilta liittovaltion seitsemässä subjektissa: Arkangelin ja Irkutskin alueilla, Krasnojarskin, Habarovskin, Primorskin ja Permin piireissä sekä Komin tasavallassa.

Valvonnassa todettiin merkittäviä lainrikkomuksia metsävarojen käytössä. Tutkituilla alueilla oli mm. hakattu puuta laittomasti 1,2 milj. m³ sekä tuhottu tai vaurioitettu 11 537 hehtaaria taimikoita ja istutusmetsiä. Tämän lisäksi hakkuualueille oli jätetty 664 400 m³ puutavaraa ja 19 894 hehtaarin alalla lakisääteinen hakkuutähteiden keruu oli riittämätöntä.

Pääosa rikkomuksista ilmeni Irkutskin alueella sekä Krasnojarskin ja Habarovskin piirissä.

Metsätalousviraston paikalliset hallintoelimet tarkastavat nyt hakkuualoja kaukokartoitustietojen pohjalta. Tarkastusten perusteella metsänkäyttäjiltä ollaan jo perimässä sopimussakkoja yhteensä 268,8 milj. ruplan arvosta. Summasta yli 60 milj. ruplaa on jo maksettu vapaaehtoisesti.

Vuonna 2006 Metsätalousvirasto suunnittelee ilma- ja satelliittivalvonnan ulottamista maan kaikille intensiivisen metsänkäytön alueille (yli 100 milj. ha:n alalle). Kahden vuoden kuluessa koko liittovaltion metsäalan on määrä olla valvonnan piirissä. Tätä tarkoitusta varten liittovaltion budjettiin on varattu 200 milj. ruplaa.

Lähde: Luonnonvaraministeriö

Alueet kritisoivat satelliittivalvonnan tehokkuutta

Arkangelin alueen luonnonvarojen käytön tarkastuslaitoksen (Rosprirodnadzor) päällikkö Anatoly Minjajev arvostelee Metsätalousviraston valvontajärjestelmää. Metsätalousviraston laskelmien mukaan satelliittivalvonnassa saadun aineiston paikkansapitävyys on 20-25 %. Tämä tekee järjestelmästä Minjajevin mukaan tehottoman ja kalliin.

– Valvontajärjestelmä on äärimmäisen kallis, koska se vaatii tarkistuslennon avulla tehdyn varmistuksen. Ja tämän jälkeen on vielä lähetettävä asiantuntijat ongelmallisille alueille laittomuuksien dokumentoimiseksi, koska satelliittia et voi ottaa oikeussaliin! kommentoi Minjajev.

Greenpeacen mukaan myös muut alueet Arkangelin lisäksi ovat arvostelleet satelliittivalvontajärjestelmän tuloksia vaikka viimeisen vuoden aikana järjestelmää onkin pyritty kehittämään.

Lähteet: Arkangelin aluehallinnon lehti ”Volna” ja Greenpeace, Forest Forum