Kolmekymmentä prosenttia satelliittivalvonnassa laittomiksi epäillyistä hakkuista Arkangelin alueella johtaa maastotarkastusten jälkeen lisätoimenpiteisiin, kertoi uutistoimisto Regnumille Arkangelin alueen metsätalousviraston vt. johtaja Dmitri Trubin.

Trubinin mukaan jokainen kaadettu leimikko tarkastetaan, mikä on valtavan työlästä. Valvoakseen leshooseja Metsätalousvirasto on nykyaikaistanut tarkastuskäytäntöä: hakkuulupia, teknologisia karttoja ja satelliitti- tai ilmakuvia toisiinsa vertaamalla saadaan selville tarkastuksessa huomiotta jääneet rikkeet. Uudelleen tehdyissä maastotarkastuksissa 70 % epäilyistä osoittautui aiheettomiksi, mutta 30 % vaati lisätoimia, kertoo Trubin. Rikkeistä määrättiin korvauksia ja sakkoja.

Varajohtaja on huolissaan tarkastustyön laadusta: leshozeja ollaan uudistamassa, valvontatehtävät on siirretty Luonnonvarojen käytön tarkastuslaitokselle, jossa on kaikkiaan seitsemän työntekijää. Metsätalousvirastossa valvontatehtävissä toimi ennen satoja henkilöitä. Laittomat hakkuut ovat tuttu ilmiö Arkangelin alueen eteläisissä osissa, joilta pääsee hyvin Keski-Venäjän markkinoille. Trubinin mukaan alueella tehdään myös laittomia hakkuita, jotka eivät näy ilmakuvissa, koska laittomasti puuta hakkaavat toimivat pienissä ryhmissä.

Metsänsuojelua kannattaisi Trubinin mukaan nyt tukea, sen sijaan että uudistetaan sitä rajuin keinoin.

Lähde: IA Regnum