Karellespromissa REGIONS.RU:n kirjeenvaihtajalle kerrottiin, että Mujejärven piirin rajan läheisyydessä sijaitsevaan Lentieran kylään on suunnitteilla uusi saha. Projektin kokonaishinta on 3 miljoonaa euroa. Saha rakennetaan Karellespromin ja Lentieran puunkorjuuyritysten varoin ja valmistuttuaan se tuottaa vientilaatuista kuivaa sahatavaraa. Sahan tuotantokapasiteetti on 35 000 m³ valmiita tuotteita vuodessa. Venäläisyritys toimittaa tehtaalle laitteet. Ne ovat huomattavasti edullisemmat kuin tuontilaitteet ja täyttävät kaikki nykyaikaiset standardit. Rakennustyöt suunnitellaan aloitettavan toukokuussa ja niiden arvioidaan jatkuvan kaksi vuotta, todetaan uutisessa.

Lähde: Regions.ru