Kostroman aluehallinto on poistanut Ruukki Invest Oy Kostroman sahahankkeen prioriteetti-investointihankkeiden listalta, tiedottaa Kostroman alueen kuvernöörin lehdistöpalvelu. Tammikuussa yritykselle lähetettiin vaatimus suunnitelmien päivittämisestä erityisesti investoinnin aikataulun ja tarvittavien metsävarojen suhteen. Vastausta ei ole tullut, joten Kostroman aluehallinnon kokous äänesti yksimielisesti hankkeen pois prioriteetti-investointien luettelosta.

Aluehallinnon mukaan yritystä on pyydetty lukuisissa keskusteluissa muuttamaan investointisuunnitelmaansa hyväksyttäväksi Kostroman alueen ja Venäjän federaation kannalta. Tämä edellyttäisi raaka-ainetarpeen realistisempaa arviointia ja sellu- ja paperitehtaan rakentamista pelkän sellutehtaan sijasta. Tiedotteessa todetaan lisäksi, että yritystä pyydettiin muuttamaan suunniteltu mekaanisen massan tuotanto kemialliseksi selluksi mm. ympäristösyihin vedoten. Myös investointisopimuksen mukaiset veroedut aluehallinto haluaisi poistaa. Suomalaisyritys ei ehdotuksiin ole suostunut.

Sellutehdashankkeen osalta Kostroman aluehallinto ei ole esittänyt vaateita tai moitteita.

Ruukki Group toteaa tiedotteessaan, että asiaa koskevaa virallista ilmoitusta ei ole toimitettu Ruukki Group Oyj:lle tai sen venäläiselle tytäryhtiölle.

Lähteet: Kostroman aluehallinnon tiedote , Ruukki Group Oyj:n tiedote

Edellinen uutinen aiheesta: 22.01.2008, Kostroman hallinto keskeyttää Ruukki Groupin investointisopimuksen