Holding-yhtiö Ruukki Group Oyj on allekirjoittanut esisopimuksen Kostroman alueen kuvernöörin V.A. Shershunovin kanssa sahan ja vaneritehtaan rakentamisesta alueelle.

Esisopimuksen pääsisältönä on, että Ruukki Group Oyj saa pitkäaikaisella sopimuksella Kostroman alueelta hakkuuoikeuksia 700.000 m3 vuodessa. Vastavuoroisesti Ruukki Group investoi alueelle mekaanista metsäteollisuutta erityisesti männyn tuotantoon keskittyvän suursahan ja myöhemmin koivun käyttöön keskittyvän vaneritehtaan.

Esisopimuksen edellyttämät selvitykset hakkuuoikeuksista ja maa-alueista sekä investointien edellytyksistä käynnistetään välittömästi ja lopulliset sopimukset on tarkoitus solmia vuoden 2006 kolmannen neljänneksen aikana.

Lähde: Ruukki Group Oyj