Ruukki Group Oyj ja Kostroman alue ovat solmineet kesäkuussa esisopimuksen pitkäaikaisten hakkuuoikeuksien vuokraamisesta Kostroman alueella, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Ruukki Group on päättänyt laajentaa selvitystä koskemaan mahdollisten hakkuuoikeusalueiden sisältämien haapa- ja koivuvarantojen teollista hyödyntämistä. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat kuitupuun vieminen Pohjoismaihin, yhteistyön aloittaminen Venäjällä toimivien sellutehtaiden kanssa tai myös uuden (B)CTMP sellutehtaan mahdollinen rakentaminen Kostroman Alueelle.

Esisopimuksen edellyttämät selvitykset hakkuuoikeuksista ja maa-alueista sekä sahalaitoksen ja vaneritehtaan investointien edellytyksistä jatkuvat edelleen. Mahdolliset linjaukset on tarkoitus tehdä vuoden 2006 lopulla laajennetun selvityksen valmistuttua.

Lähde: Ruukki Group Oyj:n tiedote