Ruukki Group -konsernin venäläinen tytäryhtiö OOO Ruukki Kostroma on tehnyt sopimuksen Kostroman alueen metsävarojen jalostamisesta, tiedottaa yhtiö. Sopimusten perusteella Ruukki Kostroma on oikeutettu yhteensä 2,5 – 3,1 miljoonan kuution vuosittaiseen hakkuuoikeuteen 49 vuoden vuokra-aikana. Ensimmäisessä vaiheessa Ruukki Kostroma investoi mänty- ja kuusisahaan sekä sahatuotteiden jatkojalostukseen. Sahan vuosituotannoksi tulee noin 300 000 m³, tuotannon arvioidaan alkavan vuonna 2008.

Toisessa vaiheessa Ruukki Kostroma investoi mekaanista CTMP-massaa valmistavaan sellutehtaaseen. Sellutehtaan vuosituotannoksi tulee 300 000 – 500 000 tonnia. Sellutehtaan tuotannon arvioidaan alkavan 2009 – 2010.

Valmistettavat sahatuotteet ja sellu tullaan myymään ensisijaisesti kansainvälisille markkinoille. Kokonaisinvestointien arvioidaan nousevan korkeintaan 500 miljoonaan euroon 4 – 5 vuoden aikana. Neuvottelut kansainvälisten rahoittajien ja omistajapartnerien kanssa on käynnistetty.

Lähde: Ruukki Group Oyj