Euroopan metsäinstituutin julkaisemassa raportissa ”Russian forests and climate change” pohditaan, kuinka metsäsektori voi auttaa Venäjää saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet ja samalla parantaa taloutta. Raportti sisältää analyysin Venäjän metsävaroista, niiden mahdollisuuksista hiilensidonnassa ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja riskeistä. Raportissa tarkastellaan myös biotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen lieventämisessä.

Raportissa todetaan, että Venäjän metsät edustavat tällä hetkellä suurta hiilinielua, mutta Venäjän pohjois- ja itäosissa on myös suuria alueita, jotka toimivat hiilen lähteenä. Nämä alueet sijaitsevat tyypillisesti joko ikiroudalla tai metsissä, joissa on tapahtunut häiriöitä. Useiden vuosien suuret metsäpalot ja niiden seurauksena lisääntynyt puiden kuolleisuus voivat kuitenkin johtaa Venäjän metsien hiilinielun merkittävään vähenemiseen. Tulevat häiriöt ovat kriittisiä ja niiden ehkäisyyn sekä tuhoalueiden metsittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat vakava vaara Venäjän metsäsektorille. Biotalous ei voi myötävaikuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ilman aktiivista metsänhoitoa, jossa keskitytään luonnon häiriöiden ehkäisyyn ja metsien sietokyvyn parantamiseen.

Investoinnit kestävään ja ilmastoviisaaseen metsänhoitoon ovat tarpeen, ja niiden tulisi olla suunnattu pitkän aikavälin tavoitteisiin sekä infrastruktuurin parantamiseen erityisesti saavutettavissa metsissä. Biotalouden potentiaalia ei voida hyödyntää ilman aktiivista ja ilmastoviisasta metsätaloutta. Biotalouden investoinnit mahdollistaisivat rahoituksen metsänhoidon ja infrastruktuurin parantamiseen, mikä voisi johtaa myös biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojeluun. Biotalouden markkinoiden onnistunut kehittäminen voi luoda uuden perustan kiertotaloudelle, johon liittyy puun käyttö rakentamisessa sekä tekstiilien ja biopolttoaineiden tuotannossa.

Julkaisu:

Leskinen, P., Lindner, M., Verkerk, P.J., Nabuurs, G.J., Van Brusselen, J., Kulikova, E., Hassegawa, M. and Lerink, B. (eds.). 2020. Russian forests and climate change. What Science Can Tell Us 11. European Forest Institute.

Osoite: https://doi.org/10.36333/wsctu11