Venäjän metsäsektorilla suhteellisen uusi tulokas RusForest-yhtiö vahvistaa asemiaan. Yrityksen Irkutskissa sijaitsevalle, tänä vuonna käyttöön otetulle sahalle ”RusForest Magistralny” on myönnetty prioriteetti-investoinnin status ja sille on annettu vuokralle metsäalueita alennetulla metsänvuokramaksulla. Uuden sahan vuosikapasiteetti on 100 000 – 150 000 m³ kuivattua sahatavaraa.
RusForest toimii Arkangelin alueella ja Itä-Siperiassa ruotsalaisen Martin Hermanssonin johdolla. Yritykselle vuokrattujen metsäalueiden hakkuumahdollisuus on yhteensä 3,6 miljoonaa m³. RusForest on asettanut tavoitteekseen tulla johtavaksi sahatavaran tuottajaksi Venäjällä. Vuosittaista puunkorjuumäärää on tarkoitus nostaa lähes kolmeen miljoonaan kuutiometriin ja sahatavaran tuotantoa 850 000 kuutiometriin seuraavan viiden vuoden aikana.
RusForest aloitti toimintansa metsäalalla vuonna 2006, josta alkaen se on hankkinut hallintaansa useita puunkorjuuta ja sahausta harjoittavia yrityksiä Irkutskin ja Krasnojarskin alueilla. Vuonna 2008 käynnistettiin uusi sahalaitos ”Boguchansky LPK”, samana vuonna yhtiö tuotti sahatavaraa yhteensä 121 000 m³. Vuonna 2010 yritys osti osake-enemmistön Arkangelin alueella sijaitsevasta sahasta ”LDK-3” sekä sen yhteydessä toimivan höyläämön ”Infa”. Viime vuonna RusForest-yhtiöön kuuluvat yritykset korjasivat 0,6 milj. m³ puuta ja tuottivat 141 000 m³ sahatavaraa. Liikevaihto oli 301 milj. SEK (32 milj.EUR).
Lesprom.ru –portaalin mukaan RusForest selvittelee mahdollisuuksia rakentaa kemihierretehdas (CTMP) Irkutskin alueelle. Hankkeeseen on uutisen mukaan osallistumassa myös ruotsalainen sellunvalmistaja Rottneros.