Venäjän metsäsektorilla toimiva ruotsalainen RusForest AB keskittää tuotantoaan ja myy ydinliiketoiminnan ulkopuolisia yksiköitään noin 7 miljoonan dollarin edestä.
Arkangelin alueella sijaitseva Shenkurskin saha on myyty miljoonan dollarin hintaan. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 80 000 m³ sahatavaraa. Sahan läheisyydessä ei ole yhtiön omia vuokrametsiä, joten puuhuolto oli ulkopuolisten toimittajien varassa.
Karjalassa yhtiö on tehnyt kauppasopimuksen soranottoalueen myynnistä. Itä-Siperiassa Ust-Ilimskin alueella on myyty saha ja sen läheisyydessä sijaitsevat vuokrametsät. Sahan kapasiteetti on 60 000 m³. Laitos olisi vaatinut investointeja, lisäksi vuokra-alueiden hakkuumahdollisuudet ovat vähentyneet. Latviassa yhtiö on tehnyt esisopimuksen puupellettilaitoksen myynnistä.
Yhtiön ydinliiketoimintayksiköt ovat Boguchanyn saha Krasnojarskin alueella Siperiassa ja Magistralnyn saha Arkangelin alueella. Boguchanyn laitos uusittiin kokonaan vuonna 2008, sen tuotantokapasiteetti on 120 000 m³. Magistralny rakennettiin vuonna 2011, sen tuotantokapasiteetti on 120 000 – 150 000 m³. Tarkastelun alla on vielä Arkangelin alueella sijaitseva saha LDK-3, jonka RusForest osti vuonna 2010. LDK-3 on vanhimpia Luoteis-Venäjän sahoja. Vuonna 2011 se tuotti noin 100 000 m³ sahatavaraa, mutta viime vuonna tuotanto pysäytettiin tukkipulan vuoksi.
RusForestin vuosiraportin 2012 mukaan yhtiöllä on metsiä vuokralla lähes 3 miljoonaa hehtaaria (1,7 Siperia; 1,3 Arkangelin alue). Vuosittainen hakkuusuunnite on 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2012 hakattiin 0,8 miljoonaa kuutiometriä tukkia. Sahatavaraa tuotettiin 293 000 m³.
Aikaisemmin aiheesta: