Luonnonvarakeskuksen tuoreessa raportissa kuvataan kokemuksia venäläisten investoinneista Suomen metsäsektorille.

Venäläisiä investointeja on tullut Suomeen hyvin vähän. Merkittävimmät ovat Harjavallan teräksen kaltaisia suuryrityksiä. Metsäsektorille venäläistä rahaa on kuitenkin tullut hyvin niukalti. Venäläiset investoivat Suomen metsäsektorille joko itse investointikohteita etsien tai siten, että suomalaiset etsivät ulkomaista rahoitusta toiminnalleen.

Eniten ongelmia on toiminnan aloitusvaiheessa, kun ei tunneta paikallisia toimintatapoja ja byrokratiaa. Toimintavaiheessa yleisimpiä ongelmia ovat liian pieni oma pääoma, suunnittelun puute sekä ajatus, että Suomessa voi toimia samoin kuin Venäjällä. Parhaiten investoinnit ovat onnistuneet silloin, kun investoija on sisäistänyt roolinsa ja pitäytynyt pois päivittäisestä toiminnasta. Myös silloin, kun käytännön toimintaan osallistunut investoija on tuntenut hyvin käytännön toiminnan, ovat tulokset olleet hyviä.

Tulevaisuudessa pienet sahat ja itse suomalainen metsä voisivat kiinnostaa venäläisiä laajemminkin investointikohteena.

Julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-007-8