Lesnaja Gazetassa (3.4.2010) on julkaissut Metsätalousvirasto Rosleshozin johtaja A. Savinovin kirjoituksen, jonka aiheena on valtion metsäviranomaisten mennyt ja tuleva toiminta. Savinov nimeää kirjoituksessaan Rosleshozin toiminnalle vuosiksi 2010 ja 2011 seuraavat prioriteetit:

•Metsien käytön normatiivisen ja oikeudellisen perustan kehittäminen

•Subjektien metsähallinnon rakenteen uudistaminen

•Kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen, tavoitteena taata rationaalinen ja alueellisesti tasapainoinen metsien käyttö ja ratkaista metsänkäytön ongelmat tehometsätalouden piirissä olevilla alueilla

•Alueiden välistä yhteistyötä tekevien metsäpalontorjuntakeskusten perustaminen

•Metsien vuokrausjärjestelmän kehittäminen

•Valtion metsärekisterin kehittäminen pääasiallisena tietovarantona metsäsuunnittelulle ja metsätalouden töille.

•Metsien käytön ja laittoman puutavarankierron valvonnan tehostaminen

•Korkealaatuisen siemenmateriaalin hankinta suunniteltujen siemenjalostuskeskusten avulla

Lähde: Lesnaja gazeta 3.4.2010, Doklad rukovoditela Rosleshoza A. I. Savinova