Vladimir Dmitriev, Venäjän Metsätalousvirasto Rosleshozin osaston varajohtaja, esitti Moskovan suomalais-venäläisessä metsäseminaarissa ajankohtaiskatsauksen Venäjän metsätaloudesta. Katsauksessaan Dmitirev kartoitti suomalais-venäläisen metsäyhteistyön mahdollisuuksia ja metsäsektorin ajankohtaisia aiheita, nostaen esille Suomen ja Venäjän välisten metsähuippukokousten viimeaikaiset teemat; kestävän metsän käytön, puun jatkojalostuksen, tieteelliset ja tekniset innovaatiot, prioriteetti-investoinnit sekä puutavaran tuonnin Venäjältä Suomeen.

Venäjän metsäsektorin ajankohtaisiksi ongelmiksi Dmitriev listasi metsien käytön riittämättömän asteen, laittoman puutavaran kierron, patogeenien ja metsäpalojen aiheuttamat vahingot sekä heikon metsäinfrastruktuurin. Teollisuuden osalta, yhdistettynä maailmantalouden kriisin mukanaan tuomiin haasteisiin, Dmitriev näki suurimpina ongelmina heikon innovaatio- ja investointiasteen sekä puunjalostuksen puutteellisen kapasiteetin. Infrastruktuurin osalta keskeisiä kehittämiskohteita ovat hänen mukaansa metsätieverkosto ja metsien hoidon paikallisen ja alueellisen hallinnon järjestelmä. Venäjän metsäsektorin Houkuttelevin uusi mahdollisuus on Dmitrievin mukaan bioenergian tuotanto.

Käännös Dmitrievin esityksestä