Vuonna 2009 Venäjän metsätalousvirasto suunnittelee myöntävänsä metsäteiden perustamiseen noin 2,5 mrd. ruplaa (72 milj. €). Vielä tämän vuoden puolella myönnettävä summa on 600 milj. ruplaa (17 milj. €). Rahoituksen on tarkoitus täydentää alueiden omaa panostusta metsäteihin. Tätä ennen on kuitenkin saatava aikaan juridiset ohjeet, joihin sekä rahoitus että rakennustyöt perustuvat.

Asian puitteilta korjauksia tulee tehtäväksi myös metsälakiin. On täsmennettävä metsäinfrastruktuurikohteiden, mm. metsäteiden käsitettä. Lisäksi alueille on vakiinnutettava valtuudet, joiden avulla niiden on mahdollista määritellä olemassa olevien ja tarvittavien teiden luokat, perustaa ja ylläpitää metsäteitä sekä vahvistaa metsäteistä pidettävät rekisterit. Valtakunnalliseen metsärekisteriin on saatava tieto metsäinfrastruktuurin tilasta ja valtakunnalliseen metsäinventointiin kuuluviin töihin on liitettävä metsäinfrastruktuurin muutoksien tunnistus ja huomiointi. Ratkaistaviin asioihin kuuluu myös kysymys metsäteiden ylläpidosta.

Laadittavissa ohjeissa on määriteltävä tarkasti työnjako alueiden kanssa subventoiden jakoon liittyen. Lista alueista, jotka voivat erityisesti valtion tukea saada, on jo selvillä. Se on laadittu alueiden metsäsuunnitelmien ja investointihankkeiden perusteella. Johtavana alueena on Krasnojarskin aluepiiri. Muita ensisijaisia tuen saajia ovat Arkangelin, Irkutskin, Vologdan, Amurin, Kirovin, Leningradin, Sverdlovin, Tomskin ja Tjumenin alueet, Zabaikalskin ja Habarovskin aluepiirit sekä Komin ja Burjatian tasavallat.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto