Metsätalousvirasto Rosleshozin johtaja Aleksei Savinov raportoi Venäjän metsäsektorin tilanteesta tapaamisessaan pääministeri Vladimir Putinin kanssa, tiedottavat Venäjän federaation hallituksen internet-sivut. Keskustelussa nousivat esille uuden metsälain vaikutukset metsäsuhteisiin sekä valtion kotimaista tuotantoa suosiva politiikka. Savinovin raportin keskeinen sisältö oli seuraava:

”Subjektien valtuuksien lisääminen uuden metsälain välityksellä on ollut onnistunut valinta. Suurin osa alueista, esimerkiksi Vologdan ja Arkangelin alueet ovat hyödyntäneet tehokkaasti uusia valtuuksiaan metsien käytössä, suojelussa ja uudistamisessa. Vuokrasopimuksen maksimikesto 49 vuotta, ja mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen toisella kaudella, takaavat stabiilin liiketoiminnan kannalta riittävän pitkän suunnittelujakson.” Metsien yksityistämiseen ei Rosleshozin johtajan mukaan ole syytä ryhtyä: ”Ulkomailta, esimerkiksi Suomesta, saatu esimerkki osoittaa, että intensiivisen metsätalouden harjoittaminen ei kiinnosta yksityisen sektorin metsänomistajia. Valtion näkökannalta katsottuna puusta ei tuolloin saada sitä hyötyä, mikä saataisiin jos metsät olisivat valtion omistuksessa.”

Metsävuokrasuhteiden osalta Savinov nostaa negatiivisena asiana esille alivuokralaistoiminnan. ”Yhtiöt vuokraavat metsäpalstoja valtiolta halvalla ja antavat osan alueesta eteenpäin vuokralle moninkertaiseen hintaan. Tätä ei ole laissa kielletty.” Ongelma ei ole ainoastaan taloudellinen, sillä Savinovin mukaan alivuokralaiset laiminlyövät metsien suojelun ja myös laittomia hakkuita esiintyy alivuokralaisten hallinnassa olevilla metsäpalstoilla moninkertaisesti enemmän kuin silloin, jos vuokranantajana on suoraan valtio. Kuten Savinov asian ilmaisee, Rosleshozin mielestä ”Metsällä on oltava isäntä.”

Hallituksen halu suosia kotimaista jalostustoimintaa vaikuttaa teollisuuteen. Hallituksen linja on saanut osakseen kritiikkiä, joka on kohdistunut erityisesti pyöreän puutavaran vientitulleihin. Savinovin mukaan linjaa ei kuitenkaan ole syytä muuttaa. ”Kysyn itseltäni koko ajan, miksi me harjoitamme vientiä? Kysyntää puutavaralle on, mutta emmekö sen vuoksi voi pitää sitä itsellämme? Olemmeko jotenkin huonompia?” Metsä on valtion omaisuutta joten tällainen tulkinta on Rosleshozin päämiehen mielestä kiistaton. ”Jatkojalostustoiminnan kehittyminen vaikuttaisi epäilyksettä myönteisesti Venäjän metsätalouteen niin metsien käytön, hoidon ja suojelun, kuin myös niiden uudistamisen osalta. Liiketoiminnan lisääntyminen edesauttaa myös tieverkoston kehitystä.”

Vuoden 2010 tammikuusta asti Rosleshoz on osallistunut prioriteetti-investointien valintaan, mutta Savinovin mielestä investointikentällä on tulevaisuudessa tehtävä enemmän työtä. ”Yrityskentällä vallitsevat nykyisin pienet, 1-2 työntekijä yritykset. Keskisuurten ja suurten yritysten määrää on lisättävä, sillä vain niiden kautta infrastruktuuri ja talous kehittyvät toivottuun suuntaan.” Tälle strategialle tien tasaajana toimii prioriteetti-investointikäytäntö ja siihen liittyvät investoijan etuudet.

Lähde: Venäjän hallituksen www-sivut