Venäjän metsätalousviraston Rosleshozin mukaan laittomien hakkuiden määrä väheni vuonna 2011. Yhteensä viime vuonna havaittiin 20 000 laitonta hakkuuta, joissa korjattu puumäärä oli yli miljoona kuutiometriä. Vuoteen 2010 verrattuna laittomuuksien määrä väheni 21 %. Ongelmallisin alue on Siperian federaatiopiiri, jossa tehdään 42 % laittomista hakkuista.
Eri viranomaiset ovat aloittaneet yhteistyön laittomien hakkuiden valvonnassa. Esimerkiksi tämän vuoden helmikuussa tarkastettiin puun kuljetukseen liittyvässä erikoisoperaatiossa yli 70 aluetta. Työhön osallistui 6 600 metsänvartijaa. Rosleshoz on myös valmistellut lakia, joka tiukentaa puun korjuuseen ja kauppaan liittyvää valvontaa.
Suuri osa laittomista hakkuista jää edelleen havaitsematta. Esimerkiksi Luoteis-Venäjällä paljastetaan vain 45 % rikkeistä. Osa laittomuuksista tehdään vuokratuilla metsäalueilla.
Lähde: Rosleshoz