World Resources Institute (WRI) raportoi suuresta metsäalan pienenemisestä Venäjällä ja Kanadassa vuonna 2013. Venäjällä metsäala on pienentynyt eniten, vuosittain 4,3 miljoonaa hehtaaria vuosien 2011 ja 2013 välisenä aikana. Suurimpana syynä ovat metsäpalot, niistä johtuu 70 % metsäkadosta. Metsät palautuvat, mutta prosessiin kuluu vuosisatoja.
Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin uutisessa kommentoidaan WRI:n raporttia: Metsäpalot lisäävät kasvihuonekaasujen määrää, ja raportin osoittamat tulokset todistavat hälyttävästä negatiivisesta prosessista. Sitä ei kuitenkaan tule tarkastella irrallisena, vaan yhdessä myönteisten tekijöiden, kuten metsänuudistamisen kanssa. Rosleshozin mukaan vuosina 2011-2013 Venäjä metsäpinta-ala pieneni 3,4 miljoonaa hehtaaria. Samaan aikaan taimikoita siirrettiin luokkaan ”metsän peittämä ala” yli 2,9 miljoonaa hehtaaria ja metsänuudistamista tehtiin 2,3 miljoonan hehtaarin alueella. Vuosittainen avohakkuu- ja metsänuudistamisala ovat tasapainossa. On virheellistä puhua, että Venäjän metsät häviävät. FAO:n metsävara-arvion mukaan Venäjän metsäala on kasvanut vuodesta 1947 asti ja viimeisten 10 vuoden aikana se on pysynyt vakaana.