Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz ja Hyvän metsänhoidon neuvosto (Forest Stewardship Council – FSC) ovat sopineet alustavasti yhteistyöstä puuvirtojen valvomiseksi maailmanmarkkinoilla. Asiasta neuvoteltiin Metsätalousviraston johdon, Kansallisen sertifiointineuvoston edustajien ja FSC:n johtajan Heiko Liedekerin tapaamisessa.

Liedekerin mukaan FSC:n tärkeimpiä tehtäviä tällä hetkellä ovat alueellisten verkostojen kehittäminen, sertifioinnin laadun parantaminen ja maailmanlaajuisen puuvirtojen valvontajärjestelmän luominen. Toimet laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan torjumiseksi ovat myös Metsätalousviraston intresseissä Pietarissa syksyllä pidetyn ENA FLEG ministerikonferenssin mukaisesti.

Metsätalousviraston ja FSC:n tapaamisessa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia mm. laittoman puukaupan torjunnassa ja luodun puuvirtojen valvontajärjestelmän muokkaamisessa venäläisiin olosuhteisiin sopivaksi. Metsätalousviraston varajohtaja Mihail Girjajev ilmoitti venäläisten olevan valmiita myöntämään sertifiointijärjestelmien auditoijille pääsyn tutkimaan Venäjän metsien satelliittivalvonnan tuloksia tietyin ehdoin.

Tapaamisen tuloksena tullaan laatimaan luonnos yhteityösopimukseksi kokoukseen osallistuneiden organisaatioiden kesken.

Lähde: Luonnonvaraministeriö