Uutistoimisto RIA Novostille antamassaan haastattelussa Venäjän metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin toteaa, että Venäjän metsäsektorin lama on ohi. Uuden metsälain voimaantulon myötä mm. investoijiksi metsäsektorille odotetaan vastuuntuntoisia toimijoita, jotka kykenevät huolehtimaan metsävarojen säilymisestä ja uudistumisesta ja suuntautumaan puun jatkojalostukseen raakapuun viennin sijasta.

Metsäteollisuutta aiotaan kaiken kaikkiaan kehittää luomalla suuria integroituneita organisaatioita ja puun jatkojalostusta, vähentämällä metsätuotteiden maahantuontia, lisäämällä venäläisten puutuotteiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla sekä nostamalla niiden kotimaan kysyntää mm. talonrakennus- ja energiatalousalalla.

Venäjän asema kansainvälisillä puutavaramarkkinoilla on Roschupkinin mielestä vakaa. Venäjästä on tullut YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön täysivaltainen jäsen. Käynnissä on laaja metsänuudistamisohjelma. Mm. tänä vuonna toteutetaan vuoden 1990 jälkeen ilmastomuutoksen hidastamiseksi istutettuihin ns. Kioton metsiin liittyviä hankkeita 600 miljoonalla ruplalla. Laittoman puukaupan kitkemistä jatketaan, välillisenä keinona mm. raakapuun vientitullin korotus.

Uuden metsälain toimeenpanosta Roschupkin toteaa, että subjektit ovat saaneet vuoden lisäajan työläimpien asiakirjojen eli metsäsuunnitelmien ja metsätalouden ohjesääntöjen hyväksymiselle. Lisäksi hakkuulupia voidaan kirjoittaa vielä vuonna 2008. Metsätalousvirasto on tehnyt korjausehdotuksia alueille budjetista myönnettävien subventioiden osalta sekä budjettiluonnokseen vuosille 2008 – 2010.

Tällä hetkellä metsäalan vaikeimpana ongelmana pidetään henkilöstö- ja innovaatiokysymystä. Lisäksi huolta aiheuttaa valtiollisen metsähallinnon laatu. Alan toimijat haluavat luottaa viranomaisiin ja laskevat sen varaan, että metsäalalle saadaan pitkäkestoiset toimintasäännöt. Tutkimukset puutavaran ja -tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja kotimaanmarkkinoiden tilanteen ja tulevaisuudennäkymien selville saamiseksi ovat tarpeen uudenlaisen kysynnän aikaansaamiseksi. Tähän liittyen mm. puutalorakentamisessa olisi kehittämisen varaa.

Metsien infrastruktuurin kehittämistä ei saa myöskään unohtaa. Metsäteiden asema ja omistussuhteet on määriteltävä selvemmin. Ajankohtainen on idea metsätilojen (lesnoe fermerstvo) muodostamisesta kansainvälisen ja jo unohdetun venäläisen kokemuksen periaatteella. Metsätilojen toiminnan elinehtona olisi kehittynyt infrastruktuuri, paikallisen tuotannon ja myynnin yhteistoiminta sekä hyvät yhteydet suuriin metsäteollisuusyrityksiin. Näissä kysymyksissä riittää keskusteltavaa.

Kuten alussa todettiin metsäalan lamakausi alkaa olla ohitse. Metsäteollisuuden raaka-ainetarve on turvattu ja tulokset ovat olleet hyvät. Tänä vuonna puukorjuu- ja jalostusmäärät päätuotteiden osalta ovat kasvaneet. Jonkin verran on saatu investointeja puun jatkojalostuksen alalle.

Lähde: RIA Novosti