Metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin pitää välttämättömänä liiallisten metsänkäyttörajoitusten poistamista Venäjällä, ilmoittaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Tätä tarkoitusta varten Venäjällä voimassa olevat metsänkäyttörajoitukset tullaan käymään läpi ja niitä tullaan vertaamaan johtavien metsäteollisuusmaiden käytäntöihin. Roschupkinin mukaan edistyksellisissä metsäteollisuusmaissa, joissa ympäristöpolitiikka on tiukkaa, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Suomessa ja Ruotsissa, 90-98 prosenttia metsävarannosta on hyödynnettävissä. Metsänkäyttökielto koskee vain luonnonsuojelualueita. Venäjällä metsien hyödyntäminen on luvallista vain 42 prosentilla metsäisistä maista, samalla kun päätehakkuut ovat kiellettyjä niin erityisesti suojelluilla luontoalueilla ja ensimmäisen käyttöryhmän metsissäkin kuin myös merkittävässä osassa toisen ja kolmannen käyttöryhmän metsiä. Nyt hakkuiden ulkopuolelle jää reilut 45 % hakkuukypsistä ja yli-ikäisistä metsistä, minkä vuoksi järjestelmää tulee Roschupkinin mukaan tarkastella uudelleen.

Greenpeace arvostelee Roschupkinin laskutapaa: heidän arvioinsa mukaan korkeintaan 18 prosenttia Venäjän metsistä jää avohakkuiden ulkopuolelle ja suuressa osassa näistäkin metsistä sallitaan erilaiset muut hakkuutavat kuten kunnostus- tai nuorennushakkuut. Greenpeacen mukaan täysin metsänkäytön ulkopuolista metsäalaa Venäjällä on noin kuusi prosenttia.

Lähteet: Luonnonvaraministeriö ja Forest Forum, Greenpeace