Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin kertoi heinäkuussa pitämässään lehdistötilaisuudessa, että metsävarojen käytöstä perittävät maksut kattavat vain alle 50 % valtion metsätalouskuluista. Tämän vuoksi metsämaksuja olisi nostettava roimasti: vajaasta 40 ruplasta 250 ruplaan raakapuukuutiolta, mikä mahdollistaisi vahvemman panostuksen niin metsänuudistamiseen kuin metsiensuojeluunkin sekä suuremmat tieinvestoinnit.

Roschupkinin mielestä nyt on aika siirtyä lyhytaikaisesta metsänvuokrauksesta pitkäaikaiseen, minkä seurauksena metsänkäyttäjät pysyisivät pitempään hallussaan olevilla alueilla ja kenties myös tekisivät enemmän tuotannollisia investointeja. Pitkäaikaisten vuokrasopimusten teosta metsähuutokaupoissa valtiolle kertyisi lisätuloja.

Metsävirasto ajaa myös metsänkäytön etuisuuksien poistoa, joiden määrä tällä hetkellä on 28 %. Etuisuusjärjestelmän vuoksi valtiolta on jäänyt saamatta 1,1 mrd. ruplaa. Etuisuuksien poiston uskotaan nostavan metsätuotteiden hintoja ja vähentävän epärehellisten puutavaraviejien määrää.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi ensisijaisiin metsätaloustavoitteisiin kuuluvat myös puunjatkojalostuksen kehittäminen sekä pitkälle jalostettujen puutuotteiden tuotannon ja viennin lisääminen. Tähän liittyen metsävirasto aikoo esittää hallitukselle tullisäätelyn muuttamista mm. jalostamattoman puutavaran viennin suhteen sekä pitkälle jalostettujen tuotteiden vientitullin poistamista. Myös puunjalostuslaitteiden tuontia Venäjälle pitäisi yksinkertaistaa. Noilla tullimuutoksilla Roschupkinin mielestä olisi mahdollista saada jopa 200 milj. dollarin suuruiset investoinnit vuodessa Venäjän metsäsektorille.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu