Arkangelin alueen syyttäjänvirasto on tehnyt alueellaan metsänkäyttöön liittyvän tarkastuksen, jonka yhteydessä ilmeni lukuisia rikkeitä metsähallinnon ja metsien käyttäjien taholta.

Arkangelin alueen metsäosasto ei ole valvonut metsänkäyttäjien toiminnassa havaittujen metsälainsäädäntöön liittyvien puutteiden korjaamisen toimeenpanoa eikä ole ryhtynyt perimään metsänkäytön maksuvelkoja. Metsätoimialueet (lesnichestvo) eivät noudata lakia järjestäessään huutokauppoja metsän myynti- ja ostosopimusten tekoon tarvittavien oikeuksien myynnistä. Huutokauppaan päästetään osallistumaan myös ilman tarvittavia asiakirjoja. Samalla kansalaisten jättämät anomukset metsän saamisesta omiin tarpeisiin jäävät käsittelemättä. Leshozien viranomaiset myöntävät hakkuulupia ohjeiden vastaisesti.

Luonnonkäytön tarkastusviraston Rosprirodnadzorin osasto ei ole tarkistanut metsien paloturvallisuusohjeiden noudattamista eikä syyllisiä ole saatettu hallinnolliseen vastuuseen. Syyttäjät havaitsivat, että paikallishallinnon viranomaiset ovat ylittäneet toimivaltansa kieltämällä puunkorjuun federaation omistamissa metsissä.

Metsänkäyttäjien rikkeet koskevat puunkorjuun hygieniasääntöjen ja metsien uudistamisen laiminlyöntiä sekä omavaltaista metsäpalstojen käyttöönottoa.

Vuoden alusta lähtien Arkangelin alueella on havaittu kaikkiaan 1 174 tapausta, joissa on rikottu lakia.

Lähde: Arkangelin alueen syyttäjänvirasto