Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Venäjä ei halua valtiona ottaa lainaa metsäteiden rakentamiseen. Federaatiolla on oma ohjelma metsäteiden rakentamiseksi. Venäjä on kuitenkin kiinnostunut kehittämään rahoitusmalleja yhteistyössä EBRD:n kanssa

Uusi metsälaki mennee toiseen käsittelyyn kevään 2006 aikana.

Pitkät metsänvuokrausajat säilyvät uudessa metsälaissa.

Teollisuus- ja energiaministeriö työstää vuoteen 2015 ulottuvaa Metsäteollisuuden kehitysohjelmaa. Ohjelman tulisi valmistua joulukuussa 2006.

Venäjä laski useiden sinne tuotavien metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden tullit nollaan kevään 2006 aikana. Materovin mukaan tullialennus ei koske hakkuukoneita ja kuormatraktoreita.

Lue muistio