Venäjän tuontipuun lajittelukiista on saatu ratkaistua. Venäjän tulliviranomaiset täsmensivät viime viikon lopulla vientitulliasetukseen liittyviä ohjeita ja uusien ohjeiden mukaan tuontipuun läpimittaluokittaista lajittelua ei tarvita. Tiedon perillemeno eri tullipisteisiin kestänee jonkin aikaa ja tilanne raja-asemilla vakiintunee vähitellen.

Venäjän hallitus antoi maaliskuussa asetuksen, jolla nostettiin havuraakapuun vientitulleja toukokuun lopusta alkaen. Samanaikaisesti ryhdyttiin vaatimaan tuontipuun lajittelua läpimittaluokittain, mikä aiheutti ongelmia raja-asemilla, kun viejäyritykset eivät pystyneet luokittelemaan kuitupuuta läpimittaluokittain, ja puuliikenne oli välillä osittain pysähdyksissä.

Lähde: Metsäteollisuus ry