Federaation monopolinvastainen virasto (FAS) on määrännyt Venäjän rautatiet lopettamaan antimonopolilainsäädännön rikkomisen. Oikeuteen asia vietiin elokuussa rautateiden virallisen kirjeen perusteella. Kirjeellään rautatieyhtiö kielsi puutavaran lastaamisen korkealaitaisiin avovaunuihin. Rautateiden päätöksen mukaan puuta voi kuljettaa vain matalalaitaisilla avovaunuilla ja korkealaitaiset varataan muihin tarkoituksiin.

Monopolinvastainen virasto on käskenyt peruuttaa virallisen kirjeen voimassaolon. Viraston mielestä rautatiet rikkoo lastinlähettäjän oikeuksia. Matalalaitaisten avovaunujen puute johtaa siihen, että puunkorjaajilla ei ole mahdollisuutta lähettää hakkaamaansa puuta, minkä vuoksi metsäteollisuus taas joutuu vähentämään tuotantoaan.

Monopolinvastaisen viraston mielestä rautateiden päätös on ristiriitainen Venäjän siviililainsäädännön mukaan, sillä liikelaitoksella ei ole oikeutta asettaa yhtä tahoa toisten edelle julkisissa sopimuksissa ilman lain tai muiden juridisten asiakirjojen suomaa mahdollisuutta. Virastosta viitataan siihen, että sopimus julkisilla kulkuvälineillä tehdyistä kuljetuksista on julkinen ja sen toimeenpanossa on noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Lähde: Venäjän antimonopolipolitiikan kysymyksiä käsittelevä ja yrittäjyyttä tukeva ministeriö