Lesprom.ru kirjoittaa, että Karjalan tasavallassa toimiva OOO Bumeks aikoo rakentaa Petroskoihin 180 miljoonan euron arvoisen puunjalostustehtaan. Bumeksin johtaja Mihail Beljajevin mukaan hankkeen rahoittajapankki ja laitetoimittajat ovat Saksasta.
Hanke on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2004. Kaksivuotisen rakennusvaiheen jälkeen tehtaan oletetaan tuottavan 320 000 m3 rakennuslevyjä vuodessa. Vuotuisen liikevaihdon suuruudeksi on arvioitu 90 – 110 milj. euroa.

Beljajev kertoi, että tehtaassa valmistetaan länsimaisella tekniikalla edullisia paneeleja, jotka ovat kätevyytensä takia suosittuja pientalorakentamisessa esimerkiksi Euroopassa, Amerikassa ja varsinkin Kanadassa. Paneelit valmistetaan heikkolaatuisesta puusta ja muista tuotantojätteistä kuten puulastulevytkin, mutta niiden ominaisuudet ovat lastulevyä paremmat. 4 – 5 cm paksuiset paneelilevyt ovat lujempia ja käyttövarmempia, kestävät paremmin kosteutta ja palavat huonosti.

Lähde: Lesprom.ru