Venäjän Puuinfon johtajan Aleksander Chernykhin mukaan puurakentaminen on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa Venäjällä, kirjoittaa Rakennuslehti. Erityisesti kasvu koskee pientaloja, hirsitaloja ja matalia kerrostaloja. Vielä tällä hetkellä Venäjän rakentamissäädökset estävät korkeiden puukerrostalojen rakentamisen, mutta tavoitteena on uudistaa rakentamisen säädöksiä vastaamaan Euroopan Unionin normeja. Venäjän puurakentamisen ongelmana on myös nykyaikaisten standardien puute.
Venäjän valtio tukee etenkin pientalojen puurakentamista. Maan valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on lanseerannut Oma Koti -ohjelman, jossa on asetettu laajamittainen tavoite puurakenteisten omakotitalojen rakentamiseksi erityisesti keskiluokalle. Ohjelman ideana on, että jos tilaaja teettää pientalon, sen saa tehdä ilman suunnittelupapereita ja valtiollista tarkastusta. Valtio tukee omakotihankkeita ilmaisilla 600 neliömetrin tonteilla sekä tien ja kunnallistekniikan rakentamisella.
Chernykhin mukaan Venäjällä ei nähdä tarvetta puurakennustuotteiden tuonnille Suomesta, koska Venäjällä on paljon puuta, jota voidaan jalostaa puurakentamisen tarpeisiin. Sen sijaan Venäjällä on tarvetta osaamiselle, jota Suomesta löytyy.