Venäjän hallitus on vahvistanut asetuksen (29.12.2010 N 1190) raakapuun vientitulleista. 1.1.2011 alkaen tullitasot ovat seuraavat:

Havupuut: 25 % tullausarvosta (kuitenkin vähintään 15 €/m3)
Koivu, yli 15 cm: 25 % (15 €/m3)
Koivu, alle 15 cm: 0 %
Haapa, poppeli, eukalyptus: 10 % (5 €/m3)

Lähde: Venäjän hallituksen nettisivut