Raakapuun vienti Leningradin alueelta laski merkittävästi vuonna 2005, kertoo Leningradin alueen Luonnonvara- ja ympristönsuojelukomitean puheenjohtaja Mihail Dedov aluehallinnon internet-sivuilla. Vuonna 2004 vientiin meni hieman yli 3 milj. kuutiota, mutta viime vuonna määrä laski reiluun 1,8 milj. kuutioon.

Viennin väheneminen johtuu Dedovin mukaan siitä, että monet alueen metsäteollisuusyritykset ovat investoineet oman tuotantonsa kehittämiseen ja modernisointiin, ja täten edistäneet alueen puunjalostusteollisuuden tuotantokapasiteetin kehitystä. Kehitystä ei ole tapahtunut ainoastaan suurissa yrityksissä vaan myös pienemmät firmat ovat uusineet laitteistoaan. Tämän lisäksi artikkelin mukaan ulkomaisten suuryritysten keskuudessa on havaittavissa selkeä trendi siirtää puunjalostusta Luoteis-Venäjälle ja erityisesti Leningradin alueelle.

Loppupäätelmä alueen puunjalostuskapasiteetin kasvusta on artikkelin mukaan se, että kaikki Leningradin alueella hakattu puu tullaan myös jalostamaan alueella.

Lähde: Leningradin aluehallinto