Suomeen tuotiin vuonna 2009 kaikkiaan 9,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuonti väheni alle puoleen edellisvuodesta ja jäi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997 alle kymmeneen miljoonaan kuutiometriin. Puun kuukausituonti säilyi koko vuoden ajan tasaisena pysytellen noin 0,8 miljoonan kuutiometrin suuruusluokassa.

Maahamme vuonna 2009 tuodusta puusta kaksi kolmannesta (6,1 milj. m³) oli lähtöisin Venäjältä. Näin ollen venäläisen puun osuus tuonnista kasvoi. Vientitullien vaikutus näkyi koivukuidun tuonnin romahtamisena, jota kompensoimaan nousi hakkeen nousu tärkeimmäksi tuontipuutavaraksi (3,2 milj. m³). Koivukuitupuun tuontimäärä vuonna 2009 kutistui 1,8 miljoonaan kuutiometriin, eli noin neljäsosaan edellisvuotisesta. Tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Metsätilastotiedote 9/2010 (Metsäntutkimuslaitos)