Suomen ja Venäjän välisessä pääministeritapaamisessa ei tehty ratkaisuja metsäalaan liittyen, vaan kysymysten käsittelyä jatketaan syksyllä järjestettävässä metsähuippukokouksessa. Pääministeri Putin muistutteli puheessaan, että viime syksyllä raakapuun vientitullien korotukset siirrettiin suomalaisen osapuolen pyynnöstä. Yleisön joukosta esitettiin kysymys, onko puun aikaisemmista vientitullien korotuksista ollut hyötyä Venäjälle ja ovatko ne vaikuttaneet investointeja lisäävästi. Putinin vastaus oli seuraava:

Niillä on ollut vaikutusta. Metsäalalla, niin kuin kaikilla muillakin talouden osa-alueilla toimivien potentiaalisten investoijien on tiedettävä sijoitustensa hyödyt. Jos raaka-ainetta saa minimihinnalla tai ilmaiseksi, minkä vuoksi olisi syytä aloittaa tuotanto Venäjän alueella. Jos tilanne ei muutu, Venäjän talous perustuu jatkossakin raaka-aineisiin. Hallituksen tavoitteena on edistää korkean lisäarvon tuotteiden valmistusta. Toisaalta toimiemme ei pitäisi olla äkillisiä tai jyrkkiä eikä niiden pidä tuoda vahinkoa perinteisille partnereillemme. Näinhän on toimittukin, suunnitelmistamme on tiedotettu jo vuosia sitten. Maailmantalouden kriisin tuomien lisäongelmien vuoksi muutimme päätöstämme ja teimme myönnytyksiä. On vielä eräs seikka, johon haluan kiinnittää huomionne. Globaalissa taloudessa tuotanto keskittyy sinne, missä se on taloudellisesti järkevintä. Tässä tapauksessa kyseessä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia ja maat, joissa on edullinen ilmasto ja joissa hyödynnetään laajasti nykyaikaista geeniteknologiaa. Meidän on mietittävä yhdessä etukäteen, kuinka reagoimme näihin haasteisiin eikä pelkästään vakuutella toisillemme päätösten siirtämistä. Hallinnollisilla keinoilla ongelmaa ei ratkaista. Sovimme, että jatkamme keskustelua aiheesta.

Lähde: Venäjän hallituksen www-sivut