Venäjältä vientiin menevät jalopuut (tammi, pyökki, saarni) on merkittävä yksin kappalein hallituksen asetuksen 1161 (4.11.2014) mukaisesti. Heinäkuun alussa 2015 astui voimaan hallinnollinen vastuu tämän merkintävelvollisuuden rikkomisesta.

Jalopuiden vientiä Venäjältä harjoittavat tahot ovat velvollisia noudattamaan merkintää koskevia vaatimuksia.

Vaatimusten täytäntöönpanoa varten Venäjän hallinnollisia rikkeitä koskevaan lakiin on lisätty normeja, jotka säätävät vastuun puukaupan valvontajärjestelmän ilmoituksen tai sopimuksen rekisteröinnin laiminlyönnistä, myöhässä jättämisestä tai valheellisen tiedon antamisesta. Lisäksi on määritelty seuraukset puutavaran mittausta ja merkintää koskevien sääntöjen rikkomisesta sekä puun kuljettamisesta ilman pakollista kuormakirjaa.

A. Djakov

Luoteis-Venäjän tullihallinto

Aikaisemmin aiheesta: 15.01.2015 Muutoksia puunkorjuussa ja puukaupassa Venäjällä