Venäjän metsäteollisuusyritysten johtajat ovat erittäin huolissaan kansallisen puutavaranmittausstandardin (GOST R 52117-2003 ”Raakapuu. Mittausmenetelmät”) käyttöönotosta 1.1.2005. Heidän mielestään standardi on käyttökelvoton, kirjoittaa Wood.ru-portaali.

Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden liitto on useaan otteeseen ilmaissut tarpeen selvittää tarkasti mittausstandardin voimaantulon vaikutuksen markkinatilanteeseen. Ennen voimaantuloa asiakirjaan piti tehdä mittausmetodeja koskevia viimeistelyjä ja muutoksia, mutta nyt niiden laiminlyöminen uhkaa aiheuttaa vakavia kielteisiä seuraamuksia.

Nykyään metsäteollisuusyrityksille koituu merkittäviä tappioita Luoteis-Venäjän tullilaitoksen laittomista vaatimuksista lisätä raakapuun vientimääriä ja tullimaksuja (keskimäärin ne ovat noin 10 %) sisällyttämällä kuori raakapuun vientimäärään. Uudesta mittausstandardista voi peruste nostaa tullimaksuja edelleen, koska siinä em. tavalla nostetaan raakapuupinon tiiviyskerrointa perusteettomasti. Suuremmille kuitupuille (4 m) uudet kertoimet ovat 0,65 – 0,66 nykyisten 0,55 – 0,63 sijaan. Tällä menetelmällä puumäärä ja tullimaksut nousevat vielä 3 – 20 %.

Luoteis-Venäjän metsäsektorin liitto on lähettänyt Venäjän standardointihallinnolle virallisen kirjeen, jossa liiton kanta tuodaan julki painottaen kaikkien tahojen etujen huomioimisen tärkeyttä. Liitto on valmis käyttämään kaikki lailliset keinot standardin perumiseksi.

Lähde: Wood.ru